UITNODIGING AAN DE LEDEN EN OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN VAN DERBA

Op donderdag 9 November 2017 houden we de Algemene Ledenvergadering van Derba in  Sportcafé De Oosterven.

Wij nodigen alle leden en ouders van (jeugd)leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

De vergadering begint om 19.30 uur.

Icon Image

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Terugblik en beleid Derba
3. Terugblik en plannen Technische Commissie
4. Jeugdcommissie
5. Toernooien

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten

6. Financiën
• Verslag van de penningmeester 2016-2017
• Begroting 2017-2018
• Oproep kascommissie
7. PR & Sponsoring
8. Oproep vrijwilligers
9. Rondvraag
10. Sluiting door de voorzitter