De Rijp Basketball

ALV

Nieuwe hoodies voor nieuwe coaches

Op de afgelopen ALV werden niet alleen de terugblik,beleid voor de toekomst en plannen besproken en oproepen voor vrijwilligers gedaan, maar mochten we tevens een aantal nieuwe coaches/trainers met een prachtige COACH hoodie verblijden.Deze werden wederom aangeboden door Sportcafé De Oosterven ,  Joyce en Gerrie bedankt !!

Op de foto v.l.n.r. Ruben Sloote (M18-1), Iwan Donders (MIX 14-2) en Rob Stam (V20-1) en sponsor Gerrie van Sportcafé De Oosterven.

Voor Bart de Goede (MIX12-1), Richard Cok (V14-2), Roy Rinia (M18-1), Freek van Druten (MIX14-2) en Thom Koreman(MIX U10) liggen ze klaar.

UITNODIGING AAN DE LEDEN EN OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN VAN DERBA

UITNODIGING AAN DE LEDEN EN OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN VAN DERBA

Op donderdag 9 November 2017 houden we de Algemene Ledenvergadering van Derba in  Sportcafé De Oosterven.

Wij nodigen alle leden en ouders van (jeugd)leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

De vergadering begint om 19.30 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Terugblik en beleid Derba
3. Terugblik en plannen Technische Commissie
4. Jeugdcommissie
5. Toernooien

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten

6. Financiën
• Verslag van de penningmeester 2016-2017
• Begroting 2017-2018
• Oproep kascommissie
7. PR & Sponsoring
8. Oproep vrijwilligers
9. Rondvraag
10. Sluiting door de voorzitter

Goed bezochte Algemene Leden Vergadering 2016 van Derba

Donderdag 3 november 2016 vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Derba plaats.
Om 19:30 waren er zo’n 30 mensen aanwezig in het Sportcafé De Oosterven. Een goed bezochte ALV dus.
Frank Nibbering opende de vergadering. Na het benoemen van Carla Zevenhek als nieuwe secretaris, werd aan de hand van een presentatie een terugblik gegeven op het seizoen 2015-2016 en een vooruitblik op het seizoen 2016-2017.

(meer…)

Algemene Leden Vergadering 2016

UITNODIGING AAN DE SENIORENLEDEN EN OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN VAN DERBA

Op donderdag 3 November 2016 zal er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden in  Sportcafé De Oosterven.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.De vergadering begint om 19.30 uur.

(meer…)