ALV 2018 UITNODIGING AAN DE LEDEN EN OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN VAN DERBA

UITNODIGING AAN DE LEDEN EN OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN VAN DERBA

Op woensdag 21 November 2018 houden we de Algemene Ledenvergadering van Derba in  Sportcafé De Oosterven.

Wij nodigen alle leden en ouders van (jeugd)leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

De vergadering begint om 19.30 uur.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Benoeming secretaris
3. Afscheid en nieuwe bestuursleden / commissieleden
4. Financiën
    a. Verslag van de penningmeester 2017-2018
    b. Begroting 2018-2019
    c. Oproep kascommissie
5. AVG / privacy wetgeving

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten

AGENDA

6. Plannen Derba 2018-2019
    a. Algemene ontwikkeling Derba
    b. Werven en behouden leden
    c. Werven en behouden vrijwilligers
    d. 50 jarig bestaan Derba
7. Rondvraag
8. Sluiting door de voorzitter