Op woensdag 16 oktober 2019 houden we de Algemene Ledenvergadering in Sportcafe de Oosterven.
Wij nodigen alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De vergadering begint om 19.30u

De agenda is als volgt:
1. Opening en Mededelingen
2. Bestuursleden:
*Enkele leden treden af en zullen zich opnieuw verkiesbaar stellen
* Vaststellen formeel bestuur
3. Financiën:
* Verslag van de penningmeester 2018/2019
* Begroting 2019/2020
4. AVG/Privacy wetgeving
5. Plannen Derba
* TC: ingeslagen richting met samenwerking Bart’s Open Gym
* Werven en Behouden vrijwilligers
* Derba 50 jaar: Jubileumtoernooi
* Scheidsrechters
6. Rondvraag
7. Sluiting door de voorzitter

ALV 26 oktober 2019