OP 4 JULI 2019 BESTAAT DERBA 50 JAAR!
DAT GAAN WE NATUURLIJK VIEREN. HET GROTE FEEST IS OP ZATERDAG 16 NOVEMBER. NATUURLIJK IN DE OOSTERVEN IN DE RIJP. HET PROGRAMMA STAAT AL IN DE STEIGERS. ’S MIDDAGS, VANAF 14 UUR, STAAT IN HET TEKEN VAN BASKETBALL ZELF EN VANAF 18.00 UUR HOUDEN WE EEN RECEPTIE, DE BASKETBALL-QUIZ, EEN LEKKER BUFFET EN AANSLUITEND GROOT FEEST.